Ce urmează după depunerea dosarului de redobândire a cetățeniei române

Depunerea unui dosar pentru obținerea cetățeniei române este un pas important pentru cei care doresc să își regăsească rădăcinile sau să își consolideze legăturile cu România. Cu toate acestea, procesul nu se încheie odată cu predarea dosarului la autorități. Întrebarea comună, ce se întâmplă cu cererea mea de obținere a cetățeniei române îi preocupă constant pe cei care au depus dosarul.

Pentru a monitoriza cererea de acordare a cetățeniei române, solicitantul trebuie să dețină un număr de dosar, în baza căruia va verifica online stadiu dosar.

La depunerea dosarului la Consulatele României din străinătate, nu se primește un număr de dosar imediat, deoarece documentele sunt ulterior transmise la Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC).

Pentru a obține numărul dosarului de cetățenie română și pentru a monitoriza stadiul dosarului, solicitantul trebuie să urmeze procedurile corespunzătoare. O modalitate simplă și accesibilă este prin intermediul unei scrisori recomandate către ANC, solicitând informații despre stadiul dosarului.

Răspunsul primit de la ANC va furniza informații cum ar fi data înregistrării, numărul dosarului și termenul prevăzut pentru examinarea cererii. De asemenea, se va indica dacă dosarul este complet sau dacă sunt necesare acte suplimentare. Acest proces oferă claritate asupra progresului dosarului și permite remedierea rapidă a eventualelor probleme sau deficiențe.

Verificarea stadiului dosarului nu doar oferă liniște sufletească, dar poate și accelera procesul de acordare a cetățeniei române. Monitorizând activitatea ANC, solicitantul poate interveni prompt în rezolvarea oricăror probleme sau întârzieri care ar putea apărea.

Pentru cei care consideră că procesul de obținere a cetățeniei române este prelungit și ineficient, există și opțiunea de a acționa în judecată ANC. Această procedură legală poate fi inițiată dacă dosarul nu este soluționat în termenul legal de 5 luni prevăzut de lege. Cu ajutorul unui avocat, solicitantul poate contesta în instanță întârzierile și poate obține o soluție mai rapidă.

Este important de subliniat că acțiunea în judecată este o soluție aplicabilă doar în anumite circumstanțe și că nu este garantată accelerarea procesului în toate cazurile. Cu toate acestea, pentru cei care se confruntă cu întârzieri semnificative în procesul de obținere a cetățeniei, această opțiune legală oferă o cale de acțiune.

Odată ce solicitantului îi este aprobat dosarul de redobandire cetatenie romana art 11, președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie va emite un ordin. Despre emiterea ordinului de soluționare a cererii de cetățenie română solicitantul va fi anunțat printr-o scrisoare ANC, care îi va fi expediată la adresa de domiciliu.

După recepționarea scrisorii cu ordinul ANC, solicitantul are la dispoziție 6 luni pentru a depune jurământul de credință față de statul român, iar ulterior îi va fi eliberat certificat de cetățenie română.

Odată cu eliberarea certificatului de cetățenie română, poate fiu demarată procedura de transcriere  a actelor de stare civilă în registrele de stat ale României. Primul va fi transcris certificatul de naștere, iar dacă persoana este în căsătorie – va urma certificatul de căsătorie și, eventual, certificatele de naștere a copiilor. Abia după ce vei obține acte de stare civilă românești poți perfecta acte de identitate și de călătorie, cum este buletinul de identitate sau pașaportul românesc.

Procesul de redobândire a cetățeniei române în baza articolul 11 din Legea cetățeniei române poate dura în jur de 5 ani de la depunere dosar și până la perfectarea pașaportului.

Pentru a parcurge tot procesul corect și fără întârzieri, este recomandabil să te informezi corect din start, atât referitor la etapele pe care le vei parcurge, cât și actele de care ai nevoie.

Portalul Justconsult cetatenie romana este un hub al informației relevante despre procedura de redobândire a cetățeniei române în baza articolului 11, unde vei găsi răspunsuri la toate întrebările.

DIN ACEEASI CATEGORIE